Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2018

09:46
09:46
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
09:46
09:46
7543 31a9
Reposted fromlenka024 lenka024 viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
09:46
7127 5864 500
Reposted fromipo ipo vialaluna laluna
09:45
09:45
8010 5bb1
09:44
5063 31b5 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
09:44
1156 8ae1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viastraconyczas straconyczas
09:44
09:43
09:43
09:43
09:43
09:43
7959 6e3b
09:43
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka
09:42
4874 6fc8 500
Paris, France.
09:42
7040 1f9d 500
09:42

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
09:41
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl